Obavijest i upute uz javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku Zakon) i članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 2/19 – pročišćeni tekst), a u svezi s raspisanim javnim natječajem za imenovanje pročelnika / pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada koji je objavljen u Narodnim novinama broj 83/20 od 17. srpnja 2020. godine, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, objavljuje Obavijest i upute uz javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada.