OBAVIJEST

Epidemiološka situacija na području Istarske županije i u okruženju nije povoljna te ima trend pogoršanja te kako bismo sveli na minimum rizik od zaraze bolešću COVID-19 u povodu blagdana Svih svetih i Dušnog dana, a na temelju Odluke o epidemiološkim mjerama Stožera civilne zaštite Istarske Županije od 26. listopada 2020.

  1. Pozivaju se građani da posjete grobljima obavljaju tijekom cijelog tjedna uoči blagdana.
  2. Mole se starije osobe da se suzdržavaju od dolazaka na groblje, osobito 1. studenog 2020. godine, u nedjelju – na blagdan Svih svetih.
  3. Mise na grobljima održavat će se u skladu s uputama i preporukama za vjerske obrede na otvorenom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, kod kojih je obavezna fizička distanca od 1,5 metara i nošenje zaštitne maske.

OBAVEZNO JE KORIŠTENJE MASKI ZA LICE ILI MEDICINSKIH MASKI PRILIKOM ULASKA I BORAVKA NA GROBLJIMA.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL – UPRAVA GROBLJA