OBAVIJEST

Odvodnja Poreč d.o.o. utvrdila je upuštanje „tuđih voda“ u sustav javne odvodnje naselja Vižinada za vrijeme kišnog perioda te upuštanje u sustav javne odvodnje sadržaja iz septičkih jama, što negativno utječe na rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Ovim putem obavještavamo sve korisnike sustava javne odvodnje naselja Vižinada da će se izvršiti kontrola kućnih priključaka, da li su isti izvedeni sukladno dobivenim tehničko-tehnološkim uvjetima javne odvodnje. 
Isto tako obavještavaju se svi vlasnici septičkih jama da je strogo zabranjeno pražnjenje sadržaja jama u sustav odvodnje, zbog posljedica širenja neugodnih mirisa i preopterećenja rada uređaja za pročišćavanje.
Sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine te Odluci o odvodnji otpadnih voda na području Općine Vižinada-Visinada, predviđene su novčane kazne za korisnike ako se utvrdi da:

  • ne prikuplja i ne odvodi otpadne vode razdjelnim sustavom ( posebno sanitarne vode, posebno oborinske vode),
  • nije stavio van funkcije septičku jamu priključenjem svoje građevine,
  • ne prazni septičku jamu putem isporučitelja vodne usluge javne odvodnje,
  • samovoljno priključi svoju građevinu na sustav javne odvodnje,
  • nije priključio svoju građevinu na sustav odvodnje u predviđenom roku.

Molimo sve savjesne građane da ukoliko imaju bilo kakvih saznanja o nepropisnom priključenju ili pražnjenju septičkih jama direktno u sustav javne odvodnje, da se obrate u Odvodnju Poreč d.o.o..  na telefonski broj (052) 429-236 ili na [email protected] .
Obavijest korisnicima sustava javne odvodnje  i vlasnicima septičkih jama možete preuzeti ovdje.