OBAVIJEST

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA POREČ  ĆE DANA  
10. 06. 2017.

U VREMENU OD 08,00 DO 14,00 SATI
OBAVLJATI   TEHNIČKI  PREGLED  TRAKTORA I  TRAKTORSKIH PRIKOLICA
NA PARKIRALIŠTU KOD  DOMA  KULTURE.

 

OPĆINA VIŽINADA-VISINADA