Novi detalj na kući Maraston

Na balkon kuće Maraston je postavljena stara metalna ograda koja je u postupku restauracije poprimila novi sjaj. Ovaj detalj je kući Maraston, budućem kulturno-turističkom centru, donio novi izgled, a radove je izvodio bravarski obrt Vito iz Bajkini. Vrijednost radova je iznosila 18.000,00 kuna bez PDV-a.

Ovim radovima završena je prva faza obnove zgrade, te je pripremljena sva potrebna dokumentacija za drugu fazu uređenja i prenamjenu zgrade u zgradu javne i društvene namjene „Kuluturno-turistički centar“ za što je dana 16.03.2016. godine ishođena i građevinska dozvola.
U nastavku nekoliko fotografija kako zgrada izgleda danas s usporedbom kako je ona izgledala  početkom 20. stoljeća.