Nova dječja igrališta u Baldašima i Velićima

Općina Vižinada je nedavno uredila i opremila dva nova dječja igrališta i to u naseljima Baldaši i Velići. Na svakoj su lokaciji postavljena po 3 igrala, klupa i univerzalna informativna tabla, te je uređen prostor za kontejnere. U Baldašima je osim toga uređeno boćalište te parkirališna površina. Informativne table postavljene su i na igralištima u Brigu, Vižinadi i Vranjem selu te sada sveukupno na području općine postoji ukupno 5 dječjih igrališta. Vrijednost radova i nabave igračaka, zajedno sa rekonstrukcijom boćališta i nabavkom informativnih tabli iznosi oko 70.000 kuna.

U Proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva za uređenje dva nova igrališta i to u naseljima Mekiši i Crklada. U Crkladi je prije toga potrebno odrediti adekvatnu lokaciju i otkupiti zemljište za što su planirana i sredstva u Proračunu za 2017. godinu. Budući da je sve više upita od strane građana za postavljanje sprava za vježbanje na otvorenom prostoru, nastojati ćemo i na ovaj način poticati sport i rekreaciju ne samo djece već i odraslih, te će jedan ovakav park zasigurno svoje mjesto naći i u Vižinadi, a lokaciju ćemo odrediti zajedno sa zainteresiranom javnošću, najavio je načelnik Marko Ferenac.