Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15, 112/18), članka 42. Statuta Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 2/19- pročišćeni tekst, 2/21, 10/21), članka 4. i  6.  Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 7/20, 8/20) i Odluke Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada o određivanju namjene poslovnog prostora KLASA: 011-01/21-01/06, URBROJ: 2167/05-01-21-12, od 27. rujna 2021. godine, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada raspisuje natječaj za zakup poslovnog prostora.

Predmet natječaja je poslovni prostor za obavljanje uslužne djelatnosti (frizerski saloni i saloni za uljepšavanje) koji se nalazi na adresi Vižinada, Vižinada 18a, u prizemlju zgrade sagrađenoj na k.č. br. 3386/4, upisanoj u zk. ul. br. 86 k.o. Vižinada, označen kao 1. ETAŽA posebni dio „A“ koji u naravi predstavlja neuređeni skladišni prostor ukupne neto površine 33,50 m2. Poslovni prostor daje se u zakup na 5 godina.