Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. stavka 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora (“Narodne novine” broj 125/11, 64/15), članka 42. Statuta Općine
Vižinada (Službene novine Općne Vižinada br. 04/09 i 01/10) i članka 4. i
6.  Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (“Službene novine Općine
Vižinada-Visinada broj 6/2015), na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Vižinada- Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada
raspisuje Natječaj za zakup poslovnog prostora.

Dokumenti za preuzimanje: