NATJEČAJ za zakup poslovnog prostora

Predmet ovog natječaja su sljedeći poslovni prostori:

  1. Poslovni prostor za obavljanje trgovačke djelatnosti koji se nalazi na adresi Vižinada, Vižinada 19, u prizemlju zgrade sagrađenoj na k.č. br. zgr. 96/8, upisanoj u zk.ul. br. 2127 k.o. Vižinada, označen kao 1. ETAŽA (E-1) posebni dio „A“, koji u naravi predstavlja djelomično uređeni poslovni prostor za obavljanje trgovačke djelatnosti ukupne neto površine 66,36 m2,
  2. Poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti koji se nalazi na adresi Vižinada, Vižinada 20, u prizemlju zgrade sagrađenoj na k.č. br. zgr. 96/2, upisanoj u zk.ul. br. 489 k.o. Vižinada, koji u naravi predstavlja djelomično uređeni poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ukupne neto površine 60,80 m2.

Poslovni prostori daju se u zakup na 5 godina.

Početak obavljanja djelatnosti u prostoru određuje se najkasnije 01.03.2023. godine.

Više u dokumentima u prilogu.