Natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. 3252/16 i 3252/17 sve k.o. Vižinada radi izgradnje poslovne zgrade – centra kreativnosti

Raspisuje se natječaj za osnivanje prava građenja na k.č. 3252/16 i 3252/17 sve k.o. Vižinada, koje predstavljaju uređeno neizgrađeno građevinsko zemljište, radi izgradnje poslovne zgrade – centra kreativnosti, sukladno odredbama Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada (Službeni glasnik Grada Poreča, broj 1/04 i 4/04, Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 04/15 i 08/16).

Natječaj možete pogledati ovdje.