Na 13. sjednici Općinskog vijeća donesen niz odluka o raspolaganju nekretninama

Na 13. sjednici Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada održanoj 29. ožujka 2023. godine doneseno je više važnih odluka iz različitih segmenata vezanih za funkcioniranje općine. Dio njih odnosi se na nekretnine u općinskom vlasništvu, pa je došlo do izmjena u načinu raspolaganja nekretninama.

Od sad će, u slučaju kad Općina prodaje nekretninu u svom vlasništvu, početna cijena moći biti veća od procijenjene. Sukladno tomu usvojena je i odluka o prodaji nekretnina, među kojima je i kompleks stare škole. No onaj tko je kupi morat će je staviti u funkciju unutar pet godina od kupnje te je neći moći prodati, zamijeniti ili prenijeti na drugog vlasnika deset godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora. Što se tiče ostalih nekretnina koje sad idu u prodaju, radi se o okućnicama u naselju Vižinada te o poljoprivrednom zemljištu u istom naselju koje se također prodaje uz uvjet da ga kupac mora imati najmanje deset godina u svom vlasništvu. Dodatni uvjet je i da se u tom desetogodišnjem roku zemljište ne može prenamijeniti iz poljoprivrednog u građevinsko. Također, sukladno zahtjevima na sjednici su usvojene odluke o ukidanju statusa javnog dobra za nekretnine koje su u naravi izgubile taj status.

Nadalje, tema sjednice bile su i plaće, pa je izmijenjena odluka o koeficijentima za obračun plaća, u onom dijelu koji se odnosi na novo radno mjesto u jedinstvenom upravnom odjelu (viši stručni suradnik za računovodstvo i financije) te se ujedno mijenjaju koeficijenti plaće za komunalnog redara i za upravitelja vlastitog pogona. Kako je planirano za ovu sjednicu, osnovana je komisija za imenovanje naselja čiji su članovi postali Neda Šainčić Pilato, Marino Baldini, Mladen Lač, Valter Baldaša i Ana Ritoša, dok je donošenje odluke o osnivanju i imenovanju povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada odgođeno za sljedeću sjednicu.

Općinsko vijeće usvojilo je izvješća i program za prihode od raspolaganja poljoprivrednim zemljištima u vlasništvu RH za Općinu Vižinada-Visinada za ovu godinu te je sukladno novom Zakonu o sukobu interesa usvojen i Etički kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Vižinada-Visinada. Što se tiče odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za projekte, usvojene su sljedeće: obnova crkve sv. Barnabe (druga faza) koja uključuje sanaciju krova te restauraciju podova i klupa za što su osigurana sredstva potpore od Regije Veneto, Ministarstva kulture i medija te Istarske županije u ukupnom iznosu od 38.761 eura; potom izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u jezgri naselja Vižinada (iza stare škole) za koje je odobrena potpora iz Programa ruralnog razvoja RH putem LAGa Sjeverna Istra u iznosu od 30.000 eura; nadalje, izgradnja potpornog zida uz nerazvrstanu cestu u naselju Filipi te na kraju održavanje nerazvrstanih cesta košnjom i uz upotrebu bagera. Dodatno, Općinsko vijeće je usvojilo i zaključak na temu gumna u naselju Ferenci prema kojem ta javna površina ostaje javna te će se urediti sukladno potrebama stanovnika naselja Ferenci.