Modelna šuma „Sliv rijeke Mirne“ završila je svoj prvi veliki međunarodni projekt Medland 2020

„Strategija održivog tartufarstva  u Istarskoj županiji„  prezentirana u Kaldiru
 
Rezultat projekta „Medland 2020“ je izdavanje „Strategija održivog tartufarstva u Istarskoj županiji“ koja je jedinstveni dokument takve vrste u Hrvatskoj, rekao je na njenoj prezentaciji Željko Zgrablić iz pazinskog Centra Hrvatskog šumarskog instituta.
 Jedinstvena je po tome što je nastala kroz suradnju znanstvenika, Županije, Hrvatskih šuma, AZRRI-a, ali i tartufara s područja Istre.

Strategija donosi nove smjerove razvoja ovog jedinstvenog sektora na način da u prvom redu utječe na razvoj lokalnih zajednica, očuvanje staništa i regulaciju tržišta tartufa.
Strategija nas upoznaje s povijesti i stanjem tartufarstva u svijetu i u Hrvatskoj. Ovdje se po prvi put na jednom mjestu mogu pronaći podaci o svim vrstama tartufa koje rastu u Hrvatskoj,a dokument se dotiče i kinologije u tartufarstvu.
Glavni strateški ciljevi strategije su;

  • Očuvanje i povećanje proizvodnosti prirodnih staništa tartufa
    • Osnivanje plantaža tartufa
    • Jačanje i regulacija tržišta tartufa u Istri
    • Održivi ruralni razvoj

 
Za svaki su cilj, na lokalnim radionicama koje su prethodile izradi strategije, identificirane aktivnosti koje bi trebale dovesti do ostvarenja zacrtanog cilja.
Možemo naslutiti da bi plantažni uzgoj tartufa mogao postati nova, vrlo profitabilna djelatnost unutar tartufarstva. Strategija nam daje dobre teoretske smjernice kako započeti s plantažama tartufa, od proizvodnje inokuliranih sadnica, pripreme terena i navodnjavanja. Mogu se tu naći primjeri dobre prakse iz susjednih nam zemalja Italije, Francuske i Španjolske gdje su već stotine hektara tartufa posađene sadnicama koje u svojem korijenu imaju inokulirane spore tartufa.
 
Strategija se dotiče i zakonske regulativu vezane uz tartufarstvo koju tartufari često spominju jer im omogućava sakupljanje tartufa samo od rujna do prosinca, a znamo da tartufa ima skoro tijekom cijele godine.
Ostala pitanja koja bi se trebala definirati, a Strategija ih otvara i daje za njih teorijska uporišta jesu broj pasa u šumi i da li tartufe sakupljat i noću?
Zbog neadekvatanog sustava kontrole sakupljanja i preprodaje tartufa danas zapravo ne znamo niti točan broj tartufara, a niti količine sakupljenih tartufa u Istri.
 
Na predstavljanju Strategije u Kaldiru bili su prisutni predstavnici Ministarstva poljoprivrede,Istarske županije,Šumarskog fakulteta iz Zagreba i tartufari, zatim autori Strategije – Hrvatski šumarski institut i  udruga Modelna šuma “Sliv rijeke Mirne“.
 
Tartufar Đino Antonac iz Grožnjana na predstavljanju strategije kazao je da danas sakupljača ima sve više i staništa su već ugrožena. Zlatno doba tartufarstva, kad je tartufa bilo neizmjerno puno je završilo,a zadnja dobra godina je bila 2006.
On procjenjuje da u sezoni iz Istre izađe oko 200 kilograma tartufa dnevno.
 
Christian Gallo, voditelj Uprave šuma Buzet nadovezuje se  da je ove godine broj prodanih dozvola za sakupljanje tartufa u Motovunskoj šumi puno veći nego što se očekivalo, ali prodanih 480 dozvola još uvijek nije referentan broj za točan broj sakupljača na tom području.
 
Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, Milan Antolović navodi da su u Istri tartufi svakako jedan od najvrjednijih nedrvnih šumskih proizvoda, a tartufarstvo je prepoznato kao snažan pokretač ruralnog razvoja Istarske županije.
Ovom Strategijom nastoji se odrediti  pravce budućeg razvoja tartufarstva koji se bazira na dugoj tradiciji korištenja ovog resursa, izrazito povoljnim prirodnim uvjetima za pridolazak i uzgajanje tartufa, vrijednom geostrateškom položaju Istre, bogatoj kulturnoj i prirodnoj baštini i turizmu.
 
Pročelnik Antolović vjeruje da će se kod revitalizacije starih nasada kestena i zapuštenih poljoprivrednih površina u Istri iskoristiti iskustva dobra prakse u plantažnom uzgoju tartufa koja danas postoje.
 
Ovaj važan strateški dokument trebao bi postati temelj za prijave na EU fondove za ruralni razvoj i tako privući značajna sredstva na područje tartufa u Istri.
 
Projekt MEDLAND2020 se bavi temama vezanim uz prirodne resurse i upravljanje područjima  uz uvažavanje okolišnih, socijalnih i gospodarskih pitanja, pa je tako ovom Strategijom  ostvaren primjer dobre prakse i alat za održivo upravljanje teritorijem cijele Istre.
 

Ana Fornažar

7 autora:Željko Zgrablić, Anton Brenko, Ana Fornažar, Josip Čulinović, Neven Matočec, Ivana Kušan, Graciano Prekalj, Slavko Brana