LAG-U SJEVERNA ISTRA DODJELJENA SREDSTVA U IZNOSU OD 7.715.612,52 KUNA ZA PROVEDBU LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Dana 19. siječnja 2017. godine održana je redovna sjednica Skupštine LAG-a Sjeverna Istra u Općinskoj vijećnici u Taru. Na sjednici je bilo prisutno ukupno 32 člana koji su usvojili Godišnje izvješće o radu LAG-a i Financijsko izvješće za 2016. godinu te Plan rada i Financijski plan za 2017. godinu.

Najvažnije je istaknuti da su LAG-u Sjeverna Istra dodijeljena sredstva u
iznosu od 7.715.612,52 kn za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske čime su osigurana sredstva za
funkcioniranje i provedbu aktivnosti do 2020. godine. Dodijeljena sredstva
će se usmjeriti na aktivnosti pripreme i objave LAG natječaja kojim će se
financirati razvoj sustava kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu,
ulaganja u fizičku imovinu kroz restrukturiranje, modernizaciju i povećanje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava odnosno povećanje dodane
vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, davat će se potpore mladim
poljoprivrednicima, te za ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje
temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Raspisivanje LAG natječaja se
očekuje tijekom proljeća, a na jesen bi se mogla rasporediti prva sredstva
krajnjim korisnicima. Dio financijskih sredstava rasporedit će se i za
suradnju s drugim istarskim LAG-ovima na projektu “Domaće od malih nogu”.
Tim projektom istarski LAG-ovi rade na stvaranju preduvjeta za uvođenje
lokalnih namirnica u odgojno-obrazovne ustanove s područja Istarske
županije. Uz to, sredstva su namijenjena i za aktivnosti animacije i akcije
osposobljavanja lokalnih dionika te za redovno funkcioniranje LAG-a. Nije na
odmet spomenuti i da se LAG Sjeverna Istra uključio kao partner u 3 projekta
koji se planiraju prijaviti na natječaje programa Interreg Slovenija –
Hrvatska te transnacionalne suradnje LAG-ova.