LAG „SJEVERNA ISTRA“ OBJAVIO NATJEČAJ ZA TIP OPERACIJE 4.1.1. IZ SVOJE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE

Obavještavamo vas da je dana 25. ožujka 2019. godine LAG „Sjeverna Istra“ objavila 4. LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.
 

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 3.04.2019. godine i traje do 3.05.2019. godine.
  • Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 676.034,62 HRK.
  • Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 5.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
  • Najviša vrijednost potpore po projektu iznosi 25.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“, zavisno od organizacijskog oblika.
Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.
U prilogu šaljemo detaljnije informacije o samo natječaju dok sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/.

Il 25 marzo 2019 il GAL “Istria settentrionale” ha pubblicato il quarto bando del GAL per il tipo di intervento 4.1.1. Ristrutturazione, modernizzazione e aumento della competitività delle aziende agricole.

  • La scadenza per la presentazione delle domande inizia il 03/04/2019 e dura fino al 03/05/2019.
  • L’ammontare totale dei fondi disponibili per questo concorso è di 676.034,62 HRK.
  • La sovvenzione più bassa per progetto ammonta a 5.000 EUR in equivalente kuna.
  • La sovvenzione più alta per progetto è di 25.000 EUR in equivalente kuna.
Oggetto del bando del GAL: ristrutturazione, modernizzazione e aumento della competitività delle aziende agricole per i titolari di progetti che hanno la propria sede/residenza nell’area del GAL “Istria settentrionale”, a seconda della forma organizzativa.
Scopo del bando del GAL: Investire nella produzione agricola per migliorare l’efficienza generale e la sostenibilità delle aziende agricole, compresa la protezione ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Investire in tecnologie nuove e innovative contribuirà a ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, nonché a creare nuovi posti di lavoro e la loro sostenibilità.

Tutte le informazioni, i moduli e gli allegati sono disponibili sul seguente link: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-4-1-1-restrukturiranje-modernizacija-i-povecanje-konkurentnosti-poljoprivrednih-gospodarstava/.