Konstituirano Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada

Općina Vižinada konstituirala je novo Općinsko vijeće jučer u Zajednici Talijana. Za predsjednika Vijeća jednoglasno je, nakon provedene procedure, izabran SDP-ovac Oliver Arman, čija je lista na lokalnim izborima osvojila najviše mandata – ukupno pet od devet, koliko ih sada
ima vijeće.

Za njegovog zamjenika izabran je IDS-ovac Alen Laković, čija je stranka na izborima osvojila tri mandata u vijeću. Prisegnuli su vijećnici a oni će iduće četiri godine biti – iz SDP-a osim Armana još i Martina Dobrilović, Bojan Rosić, Mauricio Poropat i Ana Ritoša, koja je u vijeće ušla umjesto Marka Ferenca, koji je ponovno izabran za načelnika. Zatim s liste IDS-a uz Alena Lakovića vijećnici su i Vedran Pilat i Veronika Beaković, a jedan mandat osvojio je Maksimilian Ritossa, na izborima nositelj nezavisne liste. Sjednicu je na početku otvorila općinska pročelnica Gordana Bottezzar a zatim je izabrana Mandatno-verifikacijska komisija u sastavu Dobrilović, Laković i Ritossa koji su verificirali mandate vijećnika. Potom je odabran član vijeća koji je predsjedavao sjednicom do izbora novog predsjednika vijeća. Bio je to Oliver Arman s liste koja je dobila najviše glasova, koji je kasnije nastavio voditi sjednicu kao novoizabrani predsjednik.
Odabrana je potom Komisija za izbor i imenovanja, Statut i Poslovnik u sastavu Ana Ritoša, Mauricio Poropat i Vedran Pilat. Jedini prijedlog koji je ova komisija zaprimila za predsjednika vijeća bio je SDP-ov za Armana.
Usvojena je nakon toga s novim zakonskim odredbama usklađena odluka o naknadama članovima predstavničkih, izvršnih i radnih tijela po kojoj će za prisustvo na sjednici vijećnici primati neto 300 kuna, predsjednik Općinskog vijeća 500 a njegov zamjenik 400 kuna. Članovi radnih tijela primat će 150 kuna za prisustvo po sjednici, a zamjenica načelnika iz redova talijanske manjine Neda Šainčić Pilato 1.000 kuna mjesečno. Ova je odluka usvojena većinom glasova, a nisu prošli prijedlozi vijećnika Maksimiliana Ritosse koji je tražio da se povećaju, odnosno Vedrana Pilata koji smatrao da bi te naknade trebale biti manje.