KONSTITUIRANO OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA

Dana 14. lipnja 2017. godine konstituirano je Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada. Potvrđeni su rezultati lokalnih izbora na kojima su predstavnici SDP-a dobili 6 mandata, IDS-a 4 mandata, te nezavisna lista Maksimiliana Ritosse 1 mandat.

Na listi SDP-a za načelnika je ponovno izabran Marko Ferenac, a za njegovog zamjenika Oliver Arman. Mandatno – verifikacijska komisija u sastavu Martina Dobrilović, Maksimilian Ritossa i Dario Baldaš, konstatirala je da će, s obzirom na nespojivost funkcija koje obnašaju Marko Ferenac i Oliver Arman, njihov mandat mirovati, te da će umjesto njih u sastav Vijeća s liste SDP-a ući Laura Kešac i Mauricio Poropat. Njihovi su mandati verificirani pa će na ovaj način Općinsko vijeće Vižinade u slijedećem četverogodišnjem razdoblju raditi u sastavu: Laura Kešac (SDP), Neda Šainčić Pilato (SDP), Mauricio Poropat (SDP), Martina Dobrilović (SDP), Bojan Rosić (SDP), Vesna Radešić (SDP), Alen Laković (IDS), Dario Baldaš (IDS), Karin Radešić (IDS), Đordano Fatorić (IDS) i Maksimilian Ritossa (Nezavisna lista).
Najsvečaniji dio konstituirajuće sjednice bilo je proglašenje Nede Šainčić Pilato (SDP) za predsjednicu, te Alena Lakovića (IDS) i Maksimiliana Ritosse (Nezavisna lista) za podpredsjednike Vijeća. Treba naglasiti da je gospođa Neda Šainčić Pilato ujedno i predstavnica talijanske nacionalne manjine što je prvi put u povijesti demokratskih lokalnih izbora u Vižinadi da na čelo Općinskog vijeća dolazi osoba iz ove strukture žitelja Vižinade, a i da je prva žena u obnašanju jedne ovakve funkcije u Vižinadi do sada. U svom prvom obraćanju Šainčić Pilato istaknula je kako joj je velika čast što je izabrana na ovu dužnost, ponajprije jer dolazi iz redova starih vijećnika kao izvanstranački kandidat, a potom i zato što je pripadnica talijanske nacionalne zajednice, što samo uvećava čast koja joj je povjerena. U obavljanju dužnosti želi doprinijeti da rad Vijeća ne bude vezan isključivo za zakone, Statut i Poslovnik, već i uz dobru praksu koja uvažava različite stavove i ravnopravan dijalog svih vijećnika, neovisno pripadaju li vladajućoj većini ili oporbi. Nadam se da ću u svom budućem radu imati podršku svih 11 vijećnika, da ćemo raditi u timu s jednim ciljem, a to je dobrobit i razvitak naše općine, rekla je Šainčić Pilato. Naglašava da će u svako doba biti na raspolaganju vijećnicima koji joj se slobodno, s prijedlozima i primjedbama mogu javljati i na e-mail kako bi se odluke, zaključci, ali i rasprave bolje pripremili.

Vijećnicima je čestitao općinski načelnik Marko Ferenac koji ih je pozvao na slogu, zajedništvo i razumijevanje, ali i redovito prisustvovanje sjednicama kako bi svojim konstruktivnim prijedlozima i raspravama doprinijeli bržem razvitku općine Vižinada. Čestitao je i predsjednici, prvoj ženi i pripadnici talijanske nacionalne zajednice na čelu vižinadskog Vijeća. Njegov zamjenik Oliver Arman pridružio se čestitkama uvjeren da će novo Vijeće na čelu s predsjednicom doprinijeti boljitku cijelog područja općine.