Konstituiran koordinacijski odbor za akciju „Općina Vižinada – prijatelj djece“

Dana 09. studenog 2017. godine započeo je s radom Koordinacijski odbor akcije „Općina Vižinada – prijatelj djece“. Za predsjednicu Odbora izabrana je Maja Šimonović Cvitko, profesorica hrvatskog i talijanskog jezika u Osnovnoj školi Jože Šurana, PŠ Vižinada. Sukladno odluci Općinskog načelnika u odbor su imenovane osobe koje svojom stručnošću pokrivaju sva programska područja akcije, a to su pored predsjednice Odbora još Divna Radola, Neda Šainčić Pilato, Vesna Radešić, Martina Dobrilović, Tanja Legović Pisačić, Doris Pilato Ćurko, Danijela Beaković, Suzana Paljuh, Dorjano Arman i Solidea Ferenac Perhat.

Cilj akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici. Potrebno je zadovoljiti zahtjeve iz deset programskih područja važnih za život djece: (1) Programiranje i planiranje za djecu, (2) Financijska sredstva za djecu, (3) Podrška i potpora udrugama za djecu, (4) Dijete u sigurnom i zdravom gradu, (5) Zdravlje djece, (6) Odgoj i obrazovanje djece, (7) Socijalna skrb za djecu, (8) Kultura i šport za djecu, (9) Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i (10) Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece, te se po završetku akcije i ukoliko su svi zahtjevi ostvareni stječe prestižna titula „Općina – prijatelj djece“.
Općina Vižinada u svom programu već provodi brojne aktivnosti usmjerene razvoju djece koje se ocjenjuju u ovoj akciji, te se nadamo kako će se svi zahtjevi ispuniti u što kraćem roku. Predsjednica odbora Maja Šimonović Cvitko u svom je izlaganju obrazložila programe i ciljeve akcije, ulogu i zadaće koordinacijskog odbora te istaknula važnost ove akcije za lokalnu zajednicu. Na prvoj sjednici članovi odbora raspoređeni su u radne skupine po programskim područjima te im je prvi zadatak popunjavanje startnog upitnika samoprocjene. Isto tako usvojen je poslovnik o radu odbora, a drugi sastanak je zakazan za kraj mjeseca kada bi se započelo s donošenjem programa i izvedbenih planova za sljedeću godinu.
Zadaće Koordinacijskog odbora su: utvrđivanje početnog stanja o cjelokupnoj brizi za djecu i mlade u Općini Vižinada, predlaganje godišnjeg programa ukupnih aktivnosti svih sudionika akcije, donošenje izvedbenog plana za svaku tekuću godinu, praćenje izvršavanja plana, analiziranje stanja i problema u ostvarivanju akcije, etapno evidentiranje postignutih rezultata, suradnja sa Središnjim koordinacijskim odborom akcije i izvještavanje o stanju, napretku i rezultatima, dostavljanje prijedloga od općeg i zajedničkog interesa za kakvoću i učinkovitost akcije Središnjem koordinacijskom odboru i promicanje Akcije i njenih rezultata u lokalnim medijima i na druge načine.
Općinski načelnik Marko Ferenac uvodno je pozdravio sve prisutne te im se zahvalio što su prihvatili biti dio ovog projekta, ističući važnost ove akcije kao i konstantne brige o djeci koju Općina kroz svoje programe pokazuje. Želja nam je da naša općina bude primjer drugima po pitanju razvoja djece, te sam uvjeren da kroz sve programe koji se već provode, bilo kroz općinu, školu, vrtić ili udruge, zadovoljavamo većinu uvjeta u dobivanju prestižne titule Općina – prijatelj djece, rekao je Ferenac. Važno je da se po dobivanju titule nastavi s radom na ovoj akciji te da se programi usmjereni razvoju djece nadograđuju kako bi se opravdalo postojanost titule, te omogućila aktivnija participacija djece i mladih na lokalnoj razini, kao i sustavna edukacija dužnosnika i djelatnika čije nadležnosti zadiru u zaštitu i promicanje prava djece. Okvirni plan je da se u 2019. godini kandidiramo za dobivanje titule.
 
Odluke i materijali:

  • Knjizni blok GO
  • Odluka o uključenju u akciju Općina prijatelj djece
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju koordinacijskog odbora
  • Odluka o imenovanju koordiancijskog odbora    • <<< Povratak