Jedinstveni upravni odjel ne radi do 08. siječnja 2024.

Obavještavamo sve mještane i potencijalne stranke da Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada neće raditi od danas, 02. siječnja 2024. do početka sljedećeg tjedna. S radom, primanjem stranaka i svim uobičajenim aktivnostima Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada započet će u ponedjeljak 08. siječnja 2024. U međuvremenu, ako imate bilo kakvu hitnu situaciju koja ulazi u domenu rada Jedinstvenog upravnog odjela, molimo vas da nazovete na broj telefona: +385 98 434969