Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 14. prosinca 2020.

Sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 47/19) i teksta javnog natječaja je objavljenog 14. prosinca 2020. na oglasnoj ploči općine i na službenoj mrežnoj stranici, dostupno na poveznici javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati će se U UTORAK, 26. SIJEČNJA 2021. GODINE S POČETKOM U 16,00 SATI U OPĆINSKOJ VIJEĆNICI  OPĆINE VIŽINADA-VISINADA, VIŽINADA 18A, VIŽINADA.

Povjerenstvo će vršiti otvaranje koverti i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i ponuđena cijena.
Na javnom otvaranju ne mogu se postavljati pitanja.
Javno otvaranje ponuda održati će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.