Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 07. listopada 2020.

Sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika  o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN broj 47/19) i teksta javnog natječaja je objavljenog 07. listopada 2020. na oglasnoj ploči Općine i na službenoj mrežnoj stranici, dostupno na poveznici: javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati će se u utorak, 24. studenoga 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana Vižinada, Vižinada 19, Vižinada

Povjerenstvo će vršiti otvaranje koverti i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i ponuđena cijena.

Na javnom otvaranju ne mogu se postavljati pitanja.

Javno otvaranje ponuda održati će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.