Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/2018) Općina Vižinada-Visinada objavljuje
 
Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada
 

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada održat će se u razdoblju od 22. svibnja do 06. lipnja 2018. godine, svakim radnim danom od 8.30 do 14.30 sati u sjedištu Općine Vižinada-Visinada, Vižinada, Vižinada 18A, u općinskoj vijećnici.
 
Na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada zainteresirane osobe mogu dati prigovore i prijedloge najkasnije do isteka roka javnog uvida do dana 6. lipnja 2018. godine. 
 
O svim prigovorima i prijedlozima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada u roku od 30 dana od dana završetka izlaganja.
 
Prigovori i prijedlozi na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Vižinada-Visinada, zaključno sa 06. lipnja 2018. godine.
 
Pregledna karta poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada dostupna je na linku:
http://editor.giscloud.com/map/871032/poljoprivredno-zemljiste-opcina-vizinada