Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 29. stavka 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18) Općina Vižinada-Visinada objavljuje obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada održat će se u razdoblju od 15. do 30. travnja 2019. godine radnim danom u vremenu od 8.30 do 14.30 sati u općinskoj vijećnici Općine Vižinada-Visinada, na adresi Vižinada, Vižinada 18a.

Na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada zainteresirane osobe mogu dati prigovore i prijedloge najkasnije do isteka roka javnog uvida odnosno do 30. travnja 2019. godine.

O svim prigovorima i prijedlozima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Vižinada-Visinada u roku od 30 dana od dana završetka izlaganja.

Prigovori i prijedlozi na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vižinada-Visinada moraju biti čitko napisani, uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u pisarnicu Općine Vižinada-Visinada, zaključno sa 30. travnja 2019. godine.

Pregledna karta poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Vižinada-Visinada dostupna je na linku:
http://editor.giscloud.com/map/871032/map/871032/poljoprivredno-zemljite-opcina-vizinada