Javni poziv

     Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem  na kojem je izvedena cesta LC 50061 u K.O. Sveti Vital o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se JAVNE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – REPUBLIKA HRVATSKA  (vlasnik) – javno dobro u općoj uporabi, Županijska uprava za ceste Istarske županije (upravitelj).
      Geodetski elaborat izvedenog stanja LC 50061 izradit će tvrtka GEOPLAN geodetski poslovi d.o.o., Partizanska 4/I, Poreč.
      Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta  započeti će 05.11.2019.godine.
      Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 26. studenog 2019. godine od 10:00-12:00 u prostorijama Općine Vižinada, Vižinada 18 A, 52447 Vižinada.