Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran

Savez Alpe Jadran otvorio je 01. lipnja 2021. Javni poziv za sufinanciranje projekata vlastitim sredstvima koji traje do 30. rujna 2021. godine.
 

Na Javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt, u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 11 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Istarsku, Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske te Republiku Sloveniju.
Prema poglavlju V. trenutačnih proceduralnih pravila, zajednički proračun Saveza Alpe-Jadran namijenjen je podršci „financiranja važnih aktivnosti i projekata koji su značajni za cijelu mrežu“.
Savez Alpe Jadran podržava:

  • troškove pripreme prijave projekta u okviru odgovarajućih programa EU (npr. Europa
  • za građane, ERASMUS+, Kreativna Europa itd.)
  • provedbu projekata sufinanciranih od EU
  • zajedničke projekte koji su u općem zajedničkom interesu mreže za suradnju