Javni poziv za sudjelovanje u aktivnostima projekta “Umjetnost bez granica”

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže projektu:

  • osobe starije od 54 godine (osoba mora imati navršenih 55 ili više godina u trenutku ulaska u projektnu aktivnost) s prebivalištem/boravištem na području općina Vižinada – Visinada i Kaštelir-Labinci – Castelliere-Santa Domenica
  • osobe koje pripadaju jednoj od skupina: umirovljenici, nezaposleni, zaposleni, pripadnici nacionalnih manjina
  • osobe koje su zainteresirane za uključivanje u umjetničko-likovne radionice kroz koje će naučiti razne tehnike crtanja i slikanja te će moći izraziti svoje ideje, misli, spoznaje i doživljaje iz vlastitog okruženja i svijeta umjetnosti

Prijave na:
Općina Vižinada-Visinada
tel: 052 446 425
e-mail: [email protected]