Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada

Na temelju članka 5. Odluke o zakupu poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada br. 05/2010 i 4/2012), Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada dana 15. lipnja 2022. godine objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta na području Općine Vižinada-Visinada.

Pismene ponude dostavljaju se neposredno ili poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ – Ponuda za natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta“ na adresu Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18A, 52447 Vižinada u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.