Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske objavljen 30. srpnja 2020.

Sukladno odredbama članka 7. stavak 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (NN bro 47/19) i teksta javnog natječaja je objavljenog 30. srpnja 2020. na oglasnoj ploči Općine i na službenoj mrežnoj stranici, dostupno na poveznici: https://www.vizinada.hr/Novosti-Detaljno.aspx?nid=690&n=Javni-natjecaj-za-zakup-poljoprivrednog-zemljista-u-vlasnistvu-Republike-Hrvatske-na-podrucju-Opcine-Vizinada-Visinada javno otvaranje ponuda pristiglih na natječaj održati će se 17. rujna 2020. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Doma kulture Vižinada, Vižinada 18A, Vižinada.

Povjerenstvo će vršiti otvaranje koverti i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i ponuđena cijena. Na javnom otvaranju ne mogu se postavljati pitanja. Javno otvaranje ponuda održati će se uz pridržavanje mjera HZZJZ propisanih s ciljem sprječavanja širenja bolesti COVID-19.