Javni natječaj za prijam u službu – komunalni redar

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19– u daljnjem tekstu ZSN) i članka 16. Pravilnika o poslovanju i unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, pročelnik Jedinstvenog upravnog Općine Vižinada-Visinada dana 15. prosinca 2021. godine raspisuje javni natječaj za prijam u službu u Općini Vižinada-Visinada – Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Referent komunalni redar (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodređeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), uz probni rad od tri mjeseca, sukladno članku 26. ZSN.