Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravno odjela Općine Vižinada-Visinada

Temeljem članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 – u nastavku Zakon) i članka 17. Pravilnika o poslovanju i unutarnjem redu Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada, Općinski načelnik Općine Vižinada-Visinada, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za imenovanje pročelnika / pročelnice  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vižinada-Visinada.

Tekst natječaja može se preuzeti na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za imenovanje pročelnik JUO-a