Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu

Općina Vižinada-Visinada dana 25. siječnja 2017. godine objavljuje Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2017. godinu sukladno Uredbi Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada (“Službene novine Općine Vižinada-Visinada” broj 1/16).

Cjelokupna dokumentacija za provedbu natječaja nalazi se u prilogu ove obavijesti.

Dokumenti za preuzimanje:

 1. Pravilnik o financiranju programa
 2. Odluka o raspisivanju javnog natječaja
 3. Javni natječaj
 4. Upute za prijavitelje
 5. Opisni obrazac OPO
 6. Obrazac proračuna OPR
 7. Obrazac izjava
 8. Popis priloga koje je potrebno priložiti
 9. Obrazac za procjenu kvalitete vrijednosti
 10. Obrazac ugovora o financiranju
 11. Obrazac za opisni izvještaj
 12. Obrazac za financijski izvještaj