JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Općina Vižinada – Visinada
17.05.2019. u 19 sati
Dom kulture, Vižinada 18a, Vižinada
Predavač: mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn.

Doznajte sve o gospodarenju otpadom, od zakonodavnog okvira, obvezama JLS, građevinama za gospodarenje otpadom te načinima gospodarenja otpadom s naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, odvojeno prikupljanje otpada, kompostiranje i ponovnu upotrebu predmeta. Kroz raspravu i pitanja razjasnimo sve nejasnoće.

Organizacija javne tribine je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Projekt su realizirale Općine : Tar-Vabriga – Torre-Abrega, Vrsar – Orsera, Funtana – Fontane, Sveti Lovreč, Vižinada – Visinada, Višnjan – Visignano, Kaštelir-Labinci – Castelliere-S.Domenica i Usluga Poreč d.o.o.