JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG RAZVOJNOG PODRUČJA PALJARI

Temeljem članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka načelnika Općine Vižinada-Visinada, KLASA: 351-01/20-01/03, URBROJ: 2167/05-02-20-17, od 03. prosinca 2020. godine, objavljuje se JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG RAZVOJNOG PODRUČJA PALJARI

  1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari (u nastavku: Plan) traje od 11. prosinca 2020. do 11. siječnja 2021. godine u ukupnom trajanju od 32 dana.
  2. Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari moći će se izvršiti na mrežnim stranicama Općine Vižinada-Visinada www.vizinada.hr te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.
  3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari održati će se dana 21. prosinca 2020. godine s početkom u 17 sati putem live stream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima u vidu mogućnosti postavljanja pitanja te davanja odgovora na postavljena pitanja. Live stream servisu moguće je pristupiti koristeći link koji će biti objavljen na službenim stranicama Općine Vižinada-Visinada (www.vižinada.hr).
  4. Sukladno mjerama predostrožnosti u odnosu na situaciju vezano za COVID-19, pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Općini Vižinada-Visinada obavljaju putem elektroničke pošte. U iznimnim slučajevima može se dozvoliti uvid u prostoru Općine Vižinada-Visinada uz prethodnu najavu dolaska i pridržavanje svih mjera predostrožnosti (zaštitna maska, udaljenost, dezinfekcija ruku, kratki uvid).
  5. Tijekom trajanja javne rasprave, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja turističkog razvojnog područja Paljari mogu se podnositi pismenim putem na naslov: Općina Vižinada-Visinada, Vižinada 18 a, 52447 Vižinada, putem e-maila na adresu: [email protected] ili u zapisnik u tijeku javnog izlaganja.
  6. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja javne rasprave, neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Uvid u prijedlog plana možete pregledati ovdje.