Javna rasprava o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Vižinada-Visinada

Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu Plana gospodarenja otpadom Općine Vižinada-Visinada kojeg je izradila tvrtka H-PROJEKT iz Zagreba, Horvaćanska cesta 162,  radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi. Javna rasprava o prijedlogu Plana traje od 06.03.2017. do 05.04.2017. godine. Uvid u prijedlog Plana moguće je izvršiti u općinskoj vijećnici Općine Vižinada-Visinada, svakim radnim danom od 8.00 do 13.00 sati u vrijeme trajanja javne rasprave te na mrežnim stranicama Općine Vižinada-Visinada.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog Plana mogu se dati usmeno, na zapisnik ili upisati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja tog uvida. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu sadržavali ime i prezime, potpun naslov podnositelja ili ne budu čitki i koji ne budu dostavljeni u roku trajanja ponovne javne rasprave, neće se uzimati u obzir.

 

Prilozi: