Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja – Izbori članova vijeća nacionalne manjine

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vižinada-Visinada sukladno članku 79. st.7. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19) objavljuje Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja.