Izvješće o provedenom savjetovanju

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim
gospodarskim subjektima prije pokretanja javne nabave za provedbu otvorenog
postupka javne nabave male vrijednosti za prenamjenu stambene zgrade u
zgradu javne i društvene namjene možete preuzeti ovdje.