Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Izborno povjerenstvo Općine Vižinada-Visinada, sukladno odredbama Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19) objavljuje Pravovaljanu listu kandidata za izbor članova vijeća talijanske nacionale manjine u Općini Vižinada-Visinada i Zbirnu listu kandidata za izbor članova vijeća talijanske nacionalne manjine u Općini Vižinada-Visinada.

Objavljeno u 12:48 sati, na dan 17. travnja 2023. godine