Govorna turistička karta Istre – Zvuk male Toskane

Udruga slijepih Istarske županije u partnerstvu s Društvom turističkih vodiča Pule, provodila je projekt „Zvuk male Toskane“ u sklopu kojeg je nastala govorna turistička karta Istre na talijanskom jeziku za slijepe i videće osobe. Tijekom projekta „Boje inkluzivnog turizma“ izrađena je karta i na hrvatskom jeziku, te su obje karte integrirane u jedinstvenu telefonsku liniju 060 890 898. Karta koja je permanentnog karaktera obuhvaća 134 turističke točke s kulturno-povijesnim znamenitostima istarskog poluotoka, a korisnik usluge pri uspostavi poziva komandama odabire jezik.

Govorna turistička karta direktna je promocija Istre kao vodeće hrvatske turističke regije, a prihod od telefonskih poziva odlazi u humanitarne svrhe, odnosno za dovršetak izgradnje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Regionalnog centra inkluzivnog turizma Curići – LUČ Eduka.

Dokumenti za preuzimanje: