Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja od interesa za opće dobro u 2024.

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada“ broj 1/16, 3/22), Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada donosi Godišnji plan raspisivanja Javnog natječaja za financiranje programa/projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vižinada-Visinada 2024.

Godišnji plan sadrži podatke o području financiranja, iznosu raspoloživih sredstava, okvirnom broju ugovora, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa/projekta, planiranom vremenu objave javnog natječaja.