Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Općine Vižinada-Visinada za financiranje programa/projekata/manifestacija  od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2022. godini.

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada („Službeni glasnik Općine Vižinada-Visinada“, broj 1/16), Jedinstveni upravni odjel Općine Vižinada-Visinada donio je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Općine Vižinada-Visinada za financiranje programa/projekata/manifestacija  od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Vižinada-Visinada u 2022. godini.