Godišnji plan objave natječaja

Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro na području Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada-Visinada 1/16) objavljuje se Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja Općine Vižinada-Visinada za potpore provedbi programa i projekata za opće dobro u 2020. godini.