EU natječaji – Prva dva natječaja za poduzetnike namijenjena proizvodnji iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je otvorilo natječaje za poduzetnike. Naglasak je na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica (osnivanje nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće proizvodne jedinice, diversifikacija proizvodnje na proizvode koje poslovna jedinica do sada nije proizvodila).

 
Ukoliko se projekt odnosi na izgradnju proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu, najniži iznos bespovratnih sredstava koji mu se može dodijeliti je 1.500.000 kuna i ne može prijeći 15.000.000 kuna. Za projekte koji se odnose na ulaganja u proizvodnu tehnologiju bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti za pojedini projekt ne mogu biti niža od 500.000 kuna niti viša od 5.000.000 kuna.
 
Prijave kreću 11.5.2015., a Poziv će biti trajno otvoren do 31.12.2020.
 
Više na: http://www.minpo.hr/default.aspx?id=4176