Dovršena projektna dokumentacija za kanalizacijsku mrežu jugozapadnog dijela općine Vižinada

Prošlog tjedan na sjednici Odbora za upravljanje nekretninama, komunalni sustav i prostorno uređenje Općine Vižinada održana je prezentacija glavnog projekta sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda jugozapadnog dijela Općine Vižinada koji obuhvaća područje naselja Lašići, Vrh Lašići, Bukori, Baldaši i Ohnići.

Radi se o projektu izgradnje kanalizacijske mreže dužine oko 7 km s tri crpne stanice i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda veličine 200 + 200 ES (ekvivalenata stanovnika). Nositelj projekta je Odvodnja Poreč d.o.o., a projekt je izradila tvrtka Flum-ing d.o.o. iz Rijeke.

Izradu projektno-tehničke dokumentacije ukupne vrijednosti 412.500 kuna financiraju Hrvatske vode s udjelom od 80% i Općina Vižinada s udjelom od 20%. Prethodno je u jednakim omjerima financirana i izrada idejnog projekta u svrhu ishođenja lokacijske dozvole čija je vrijednost iznosila 199.323 kune.

Po rješenju imovinsko-pravnih odnosa započet će se postupak ishođenja građevinske dozvole, a potom se provedba projekta planira financirati iz europskih fondova. Pravovremenom pripremom projekata imamo veće mogućnosti za korištenje sredstava iz europskih fondova te se ovom prilikom zahvaljujem Hrvatskim vodama koje su nam sufinancirale dokumentaciju, kao i Odvodnji Poreč koje su odradile operativni dio projekta, rekao je načelnik Marko Ferenac prilikom predstavljanja projekta.

Projekt su predstavili Srđan Mažar i Siniša Pilat iz Odvodnje Poreč te Miroslav Vujčić u ime projektanata iz tvrtke Flum-ing d.o.o..