Dijalozi s baštinom

U Vižinadi je dana 21.04.2017. godine u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Katedre za istraživanje i zaštitu kulturne baštine, održan dio znanstveno-stručnog skupa „Dijalozi s baštinom“.

Vižinada je odabrana kao jedna od tema ovogodišnjeg skupa zbog projekata koji se provode u okviru starogradske jezgre – rekonstrukcija kuće Maraston i projekt uređenja trga, a čiji je cilj revitalizacija središta mjesta i očuvanje kulturne baštine. Planiranim zahvatima otvaraju se vrata privatnim investicijama i ponovnom stvaranju urbanog tkiva Vižinade. Kroz projekt cetnra za posjetitelje želi se stvoriti dodatni turistički sadržaj, a projektom uređenja trga ugodnu i fukncionalnu površinu, naglašavajući pritom povijesne elemente i omogućiti buduću gradnju nedostajućih zgrada koje su ovdje postojale. Na skupu su o povijesnim elementima govorili prof. Marijan Bradanović i Marino Baldini koji je skupu prezentirao i freske iz crkve Sv. Barnabe, dok je arhtitekt Marko Deković prezentirano tehničke detalje i glavne odrednice projekta novog trga i druge faze uređenja kuće Maraston. Općinski načelnik Marko Ferenac, domaćin ovog skupa, izrazio je zadovoljstvo što je konzervatorska struka iskazala interes za Vižinadu i njenu kulturnu baštinu te će se aktivno uključiti u provedbu projekata kojima se revitalizira kulturna baština i vraća život u samu jezgru. Naš je cilj da starogradsku jezgru učinimo prepoznatljivom te obogatimo turističkim i drugim sadržajima, a u tome nastojimo što više koristiti europske i druge fondove te se nadam kako će i privatni investitori iskazati interes za otvaranje hotelsko-ugostiteljskih sadržaja, rekao je Ferenac.

Dijalozi 2017 knjižica sažetaka web