Delegacija Općine Vižinada u službenoj posjeti bavarskoj općini Bernbeuren

U razdoblju od 13. do 15. srpnja 2018. godine predstavnici Općine Vižinada posjetili su bavarsku općinu Bernbeuren, čime je učinjen dodatan korak ka bratimljenju ovih dviju općina. Delegaciju su predvodili općinski načelnik Marko Ferenac, potpredsjednik Općinskog vijeća Maksimilian Ritossa, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Gordana Bottezar te povjesničar umjetnosti i potpredsjednik Skupštine Istarske županije Marino Baldini.

Delegaciju je primio načelnik Općine Bernbeuren Martin Hinterbrandner zajedno sa svojim suradnicima i vijećnicima te je pritom iskazao srčanu dobrodošlicu i nadu kako će se ovim susretom nastaviti suradnja dviju općina na gospodarskom, socijalnom i društvenom planu.
Marko Ferenac je u svom pozdravu iskazao zahvalu na pozivu i ugodnom prijemu te rekao kako je ovo dobar put u produbljivanju suradnje dviju općina iz čega mogu proizaći brojni benefiti za obje strane, od povezivanja raznih skupina građana, razmjene iskustva i primjera dobre prakse do suradnje na projektima koji se mogu financirati iz EU i drugih fondova. 
Poseban dojam ostavila je proslava 150. godišnjice vatrogasne postrojbe Općine Bernbeuren te način na koji je vatrogastvo organizirano u Bavarskoj. Vjerujem kako ćemo i na tom polju uspostaviti suradnju na način da se naša dobrovoljna vatrogasna društva međusobno povežu i razmijene iskustva što može biti na obostranu korist, rekao je Ferenac.
Nakon ugodnog razgovora na kojem su dogovoreni daljnji koraci u suradnji dviju općina, uslijedila je razmjena simboličnih darova te je Marko Ferenac predstavnicima Općine Bernbeuren uputio poziv na svečanost obilježavanja Dana Općine Vižinada, kada bi se održao i sam čin bratimljenja. 
Nakon službenog dijela uslijedilo je razgledavanje mjesta, crkve i vatrogasnog doma, a potom je delegacija prisustvovala i na obilježavanju 150. godišnjice vatrogasne postrojbe Bernbeuren.