5. LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

LAG „Sjeverna Istra“ objavila 5. LAG-natječaj za tip operacije 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

  • Rok za podnošenje prijava počinje teći od 02.09.2019. godine i traje do 02.10.2019. godine.
  • Ukupni iznos raspoloživih sredstava za ovaj Natječaj iznosi 449.088,00 HRK.
  • Vrijednost potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Predmet LAG-natječaja: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava za nositelje projekata koji imaju sjedište/prebivalište na području LAG-a „Sjeverna Istra“.

Svrha LAG-natječaja: Ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju kako bi se poboljšala ukupna učinkovitost i održivost poljoprivrednih gospodarstava, uključujući zaštitu okoliša i prilagodbu klimatskim promjenama. Ulaganja u nove i inovativne tehnologije doprinijet će smanjenju troškova proizvodnje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda, kao i otvaranju novih radnih mjesta i njihovu održivost.

Ovim Vas putem pozivamo na predstavljanje navedenog natječaja koje će se održati dana 22.08.2019. godine u Novigradu, Zajednica Talijana Novigrad, Mlinska 4/b s početkom u 19:00 sati te 23.08.2019. u Bujama, Pučko otvoreno učilište Buje, Trg Josip Broz Tito 6 s početkom u 19:00 sati.

U prilogu šaljemo poziv za predstavljanje navedenog natječaja dok sve ostale informacije, obrasci i prilozi dostupni su na sljedećoj poveznici: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/
 


Il GAL „Istria settentrionale“ ha pubblicato il bando per il tipo di intervento 6.3. „Sostegno allo sviluppo di piccole aziende agricole “.

  • Il termine per la presentazione dei progetti inizia con il 02/09/2019 e termina con il 02/10/2019.
  • L’importo totale dei fondi disponibili per questo bando è di 449.088,00 HRK.
  • Il valore di sovvenzione  per progetto è di 15.000 EUR in equivalente HRK.

Oggetto del bando del GAL: Sostegno allo sviluppo di piccole aziende agricole che hanno la propria sede/residenza nell’area del GAL “Istria settentrionale”.

Scopo del bando del GAL: Investimenti nella produzione agricola per migliorare l’efficienza e la sostenibilità complessive delle aziende agricole, compresa la protezione dell’ambiente e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Gli investimenti in tecnologie nuove e innovative contribuiranno a ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, nonché la creazione di posti di lavoro e la sostenibilità.

Tutte le informazioni, i moduli e gli allegati sono disponibili sul seguente link: http://www.lag-sjevernaistra.hr/natjecaj/lag-natjecaj-za-tip-operacije-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

Vi invitiamo a partecipare alla presentazione del Bando-GAL che si terrà il 22/08/2019 alle 19:00, Comunità degli Italiani Cittanova, Via del Mulino 4/b, Cittanova e il 23/08/2019 alle 19:00, Università popolare aperta Buie, Piazza Josip Broz Tito 6, Buie.