19. Sjednica općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 4/22 – pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 4/22- pročišćeni tekst), sazivam

19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada za 13. ožujka 2024. godine (srijeda) u 19,00 sati Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažem slijedeći D N E V N I R E D:

 1. Prezentacija projektne ideje Poslovno-kreativni centar Sonda
 2. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o stavljanju mandata vijećnika u mirovanje i verifikacija mandata zamjenika vijećnika (polaganje vijećničke prisege)
 3. Verifikacija zapisnika
 4. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
 5. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem javnog natječaja
 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora
 7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
 8. Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi te mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Vižinada-Visinada
 9. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za uređenje prostorija općinske zgrade (II faza)
 10. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za uređenje nerazvrstanih cesta na području općine Vižinada-Visinada
 11. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za usluge košnje zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste i puteve
 12. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka nabave za usluge održavanja nerazvrstanih cesta, puteva i staza
 13. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave za rekonstrukciju nogometnog igrališta Fabrika
 14. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za novorođenu djecu
 15. Statut Dječjeg općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 16. Odluka o usvajanju Godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 17. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu
 18. Vijećnička pitanja

Materijali za točke: 1, 3-17 preuzmite ovdje.

Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425 ili na email: [email protected]

KLASA: 011-01/24-01/02 URBROJ: 2163-39-01-24-1 Vižinada-Visinada, 07. ožujka 2024.

OPĆINSKO VIJE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Oliver Arman v.r.