18. Sjednica općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 4/22 – pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 4/22- pročišćeni tekst), sazivam 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada za 14. prosinca 2023. godine (četvrtak) u 18,00 sati Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažem slijedeći DNEVNI RED:

 1. Verifikacija zapisnika
 2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 3. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2023. godini
 4. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2023. g.
 5. I. Izmjene i dopune program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2023. godine
 6. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 7. I. Izmjene i dopune programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 8. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada – Visinada za 2023. godinu
 9. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2023. g.
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 11. Proračun Općine Vižinada – Visinada za 2024. godinu
 12. Program javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada u 2024. godini
 13. Program javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada u 2024. godini
 14. Program javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja Općine Vižinada-Visinada u 2024. godini
 15. Program javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada u 2024. godini
 16. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2024. godini
 17. Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Vižinada–Visinada za 2024. godinu
 18. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Vižinada-Visinada za 2024. godinu
 19. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu
 20. Odluka o višegodišnjem planu uravnoteženja Proračuna Općine Vižinada-Visinada u razdoblju 2024. – 2026. godine
 21. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Vižinada-Visinada namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada u 2024. godini
 22. Odluka o porezima Općine Vižinada-Visinada
 23. Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
 24. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini
 25. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Vižinada- Visinada
 26. Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Općine Vižinada-Visinada
 27. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Vižinada-Visinada za 2023. g.
 28. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vižinada-Visinada za razdoblje od 2024. – do 2028.godine
 29. Vijećnička pitanja

Materijale za točke: 1-27 možete preuzeti na linku.

Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425 ili na email: [email protected]

KLASA: 011-01/23-01/06
URBROJ: 2163-39-01-23-1 Vižinada-Visinada, 07. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŽINADA-VISINADA PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA Oliver Arman v.r.