17. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 4/22 – pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 4/22- pročišćeni tekst), sazivam

17. sjednicu Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada za 28. studenoga 2023. godine (utorak) u 19,00 sati. Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažem slijedeći DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika
  2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
  3. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023.
  4. Prijedlog Proračuna Općine Vižinada – Visinada za 2024. godinu (prvo čitanje)
  5. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Vižinada-Visinada
  6. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada
  7. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada-Visinada putem javnog natječaja
  8. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Vižinada-Visinada
  9. Vijećnička pitanja

Materijali za točke: 1-8 možete preuzeti na linku.

Zbog važnosti tematike, molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 446-102 ili 446-425.

Dokumenti za preuzimanje