15. Sjednica Općinskog vijeća

Na temelju članaka 30. i 31. Statuta Općine Vižinada-Visinada („Službene novine Općine Vižinada“ broj 4/22 – pročišćeni tekst) i članka 12. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada (Službene novine Općine Vižinada-Visinada, broj 4/22- pročišćeni tekst), saziva se

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada za 18. srpnja 2023. godine (utorak) u 19,00 sati Sjednica će se održati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predlažem slijedeći D N E V N I R E D:

 1. Verifikacija zapisnika
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 3. Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 4. Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 5. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u obrazovanju Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 6. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u oblasti predškolskog odgoja za Općinu Vižinada-Visinada u 2022. godini
 7. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 8. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 9. Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u sportu Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu
 10. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2023. godinu
 11. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
 12. Odluka o osnivanju Dječjeg općinskog vijeća Općine Vižinada-Visinada
 13. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika u dječjem vrtiću „Radost“ PV Vižinada
 14. Suglasnost na Izvještaj o radu i poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za 2022. godinu i Izvješće o radu Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Centar za zaštitu od požara Poreč za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022.
 15. Vijećnička pitanja

Materijali za točke: 1-14 možete preuzeti ovdje.