14. Sjednica Općinskog vijeća

14. Sjednica Općinskog vijeća Općine Vižinada – Visinada održati će se 29. lipnja 2023. godine (četvrtak) u 19,00 sati u općinskoj vijećnici u Vižinadi-Visinadi.

Za rad sjednice predviđen je slijedeći D N E V N I R E D:

 1. Prezentacija razvoja Sonda Kreativnog centra
 2. Verifikacija zapisnika
 3. Izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2022. godine
 4. Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vižinada-Visinada
 5. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Vižinada – Visinada po objavljenom
  natječaju
 6. Odluka o određivanju namjene poslovnog prostora
 7. Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika u dječjem vrtiću „Radost“ PV
  Vižinada
 8. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u
  vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vižinada-Visinada
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. do 2022. godine
 10. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požara
 11. Odluka o usvajanju Analize upravljanja i raspolaganja nogometnim igralištima u vlasništvu
  Općine Vižinada-Visinada
 12. Vijećnička pitanja

Sve dokumente možete preuzeti ovdje.